w koszyku: brak produktów

szukaj:
 

Regulamin www.ko-moda.com

 

DANE FIRMY:

Ko-Moda.com Katarzyna Kowalska

Pracownia Rękawiczek

02-784 Warszawa Pasaż Ursynowski 7 m 69s

tel.: 662 399 574

NIP: 521-298-59-25

REGON: 015446537

 

 

Działalność gospodarcza została umieszczona w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI  O DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ  w dniu 17 października 2012.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacja poniższego regulaminu.
 2. Sklep www.ko-moda.com jest sklepem internetowym i prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Ko-Moda.com oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu Ko-Moda.com są cenami brutto.
 5. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty przedstawione w sklepie, a ceny i zdjęcia nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do składania ofert (w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego).
 6. Sklep nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT (istnieje możliwość wystawienia rachunku uproszczonego).

 

ZAMÓWIENIE:

 1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza na stronie sklepu www.ko-moda.com, telefonicznie – w godzinach pracy sklepu oraz droga mailową (biuro@ko-moda.com).
 2. Klient dostanie potwierdzenie droga mailową ze szczegółami złożonego zamówienia – automatycznie po złożeniu zamówienia.
 3. Zamówienie realizowane jest od 24h do 7 dni roboczych.
 4. Złożone czeka na realizacje/wpłatę do 10 dni. Jeżeli w  tym terminie nie zostanie odnotowana wpłata, zamówienie zostaje automatycznie usunięte.
 5. Zmiany w zamówieniu mogą być składane poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane. 
 6. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.
 7. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem maila: biuro@ko-moda.com oraz telefonicznie – warunkiem koniecznym jest podanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz numeru zamówienia.

 

DOSTAWA:

 1. Zamówiony towar jest dostarczany w ciągu od 2 dni roboczych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Zamówienia w sklepie www.ko-moda.com realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 3. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru. 
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Na adres mailowy Klienta, po nadaniu paczki przez sklep - zostanie przesłany numer listu przewozowego, gdzie status przesyłki można sprawdzić na stronie firmy kurierskiej DPD: STATUS PRZESYŁKI
 6. W okresach wzmożonego ruchu paczek, np. w okresie przedświątecznym termin dostawy może ulec przedłużeniu.


FORMY PŁATNOŚCI:

 1. Sklep wyróżnia dwie formy płatności:
  1. przelew tradycyjny na konto
  2. pobranie – płatność przy odbiorze
 2. Dane do przelewu:

Ko-Moda.com Katarzyna Kowalska

02-784 Warszawa. Pasaż Ursynowski 7 m 69s


Nr konta Inteligo:

 

 50 1020 5558 1111 1428 9590 0036


 

CENNIK DOSTAW:

 1.  Koszt przesyłki opłacany jest przez Klienta (oprócz okresów promocyjnych organizowanych przez sklep www.ko-moda.com)
 2. Opcje dostawy:

   PŁATNOŚĆ PRZELEWEM
  – Poczta Polska – list polecony (do 350 gr) – 0 zł
  – Poczta Polska – paczka pocztowa (1 kg)  – 0 zł
  – Kurier DPD – paczka kurierska – 0 zł

  PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM
  – Poczta Polska – przesyłka pobraniowa – 10 zł
  – Kurier DPD – paczka kurierska – 10 zł
ZWROTY:
 1. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) konsument ma prawo, w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego towaru, do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
 2. Zwracany w trybie § 7 ust. 1 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. 
 3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ustępach powyżej sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru. 
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację na temat zwrotu produktu – wraz dokładnymi danymi osobowymi oraz numerem zamówienia, dowódem sprzedaży oraz numerem konta, na jaki sklep ma zwrócić dokonaną wpłatę. 
 5. Sklep www.ko-moda.com gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru, jak również inne koszta związane ze zwrotem (koszt demontażu, pakowania itp.) nie podlegają zwrotowi.
 6. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim dowodem sprzedaży
 7. W przypadku zamówień, których koszty przesyłki były ponoszone przez sklep – w przypadku zwrotu Klient zostanie obciążony opłatą manipulacyjną podaną w cenniku.
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 9. Sklep nie wykonuje zwrotów pieniędzy za pośrednictwem przekazu pocztowego.
 10. Zwracany towar należy odesłać na adres:
Pracownia Rękawiczek K. Kowalska
02-784 Warszawa Pasaż Ursynowski 7 m 69s

z dopiskiem Ko-Moda.com

 

REKLAMACJE:

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wady produktu na jego odwrocie, z nagłówkiem „Reklamacja” oraz danymi kontaktowymi.
 3.  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.
 5. W wypadku trudności z naprawieniem lub wymienieniem towaru, o których mowa w ustępie 4. Ko-Moda.com gwarantuje zwrot równowartości ceny towaru oraz kosztów przesyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 6. Sklep nie wykonuje zwrotów pieniędzy za pośrednictwem przekazu pocztowego.
 7. Różnice zachodzące pomiędzy towarem dostarczonym zgodnie z zamówieniem, a zdjęciem towaru zawartym na stronie www.ko-moda.com nie stanowią podstawy reklamacji (zwłaszcza pod względem odcieni kolorów)
 8. Reklamacji nie podlegają wady i uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu ze sklepu Ko-Moda.com zgodnie z zamieszczonymi na stronie instrukcjami obsługi  - zakładka JAK DBAĆ.
 9. W przypadku stwierdzenia podstaw do reklamacji wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu Klientowi przysługuje prawo do odesłania towaru przesyłką pocztową na następujący adres:

 

Pracownia Rękawiczek K. Kowalska
02-784 Warszawa Pasaż Ursynowski 7 m 69s

z dopiskiem Ko-Moda.com

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy   Kodeksu Cywilnego 
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
 3. Zakupy mogą dokonywać osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie za wiedzą i zgodą prawnego opiekuna. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2010.
 5. Ko-moda.com zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany Regulaminu. 
 

pracownia rękawiczek, rękawiczki skórzane, moda, komoda, rękawiczki balowe

pracownia rękawiczek, rękawiczki skórzane, moda, komoda, rękawiczki balowe

 

pracownia rękawiczek, rękawiczki skórzane, moda, komoda, rękawiczki balowe

swiezonapisane.blog

 
stat4u   Copyright 2011 Ko-Moda
Developed by 305 Studio